دستور شستشو

در دمای 30 درجه سانتی گراد شسته شود
.
از سفید کننده استفاده نشود .
از خشک کن چرخشی در دمای پایین استفاده شود .
لباس بدون چلاندن و تا خوردن آویزان و خشک شود .
لباس در دمای پایین اتو شود .
ارسال نظرات